Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2018

skonfundowane
21:00
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabzdura bzdura
skonfundowane
20:52
0907 fedf 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
skonfundowane
20:52
wanderlusteurope:
“ Gaularfjellet, Iceland
”wanderlusteurope:
Gaularfjellet, Iceland

skonfundowane
20:42
1248 ab1e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialiwq liwq
skonfundowane
20:41
Życie jest za krótkie by nie próbować.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafugitka fugitka
skonfundowane
20:41
9811 dc35 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaskman askman
skonfundowane
20:41
9811 dc35 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaskman askman
skonfundowane
20:41
9811 dc35 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaskman askman
skonfundowane
20:41
9811 dc35 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaskman askman
skonfundowane
20:41
9811 dc35 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaskman askman
skonfundowane
20:41
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaskman askman
skonfundowane
20:41
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaskman askman
skonfundowane
20:40
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaskman askman

October 09 2018

21:26

Tumblr


Submitted by jadedtxgirl
Reposted frominspired inspired viaiammistake iammistake
skonfundowane
21:23
skonfundowane
21:23
9296 d28d
skonfundowane
21:17

Bądź zawsze kobietą z klasą. Nawet jeśli świat sponiewierał Cię tak, że właśnie leżysz pośrodku największego błota, jakie w życiu widziałaś. Miej tę cholerną godność. Nie w drogich butach czy seksownej sukience, tylko w dobrym sercu i delikatności. Wtedy możesz być pewna, że nic ani nikt nie odbierze Ci tego co najważniejsze, bo masz to po prostu w sobie.

— Aleksandra Steć
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaMySoupx3 MySoupx3

July 08 2018

skonfundowane
22:15
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viamarciix marciix
skonfundowane
22:12
Good morning!
skonfundowane
22:11
Reposted fromdreamadream dreamadream viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl