Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2018

skonfundowane
22:15
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viamarciix marciix
skonfundowane
22:12
Good morning!
skonfundowane
22:11
Reposted fromdreamadream dreamadream viainspirations inspirations
skonfundowane
21:59

July 04 2018

skonfundowane
15:56
3641 a520 500
Reposted fromzungud zungud
skonfundowane
10:51
6909 84c9
Reposted frommyrla myrla viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

July 03 2018

skonfundowane
21:15
7938 7c62 500
Reposted fromseaweed seaweed viamousseline mousseline
skonfundowane
20:38
Reposted fromshakeme shakeme viakikkeer kikkeer

June 25 2018

skonfundowane
17:40
7623 3929 500
Reposted fromPoranny Poranny viaCarridwen Carridwen

June 19 2018

skonfundowane
09:27
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapannakies pannakies
skonfundowane
09:12
6556 d778 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasomebunny somebunny
skonfundowane
09:08
before...
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianieobecnosc nieobecnosc
09:04
9475 b395 500
Reposted fromsexysushi sexysushi viatobecontinued tobecontinued

June 11 2018

skonfundowane
23:17
9003 54bc 500
skonfundowane
23:11
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— Kobieca czytelnia
Reposted fromyourtitle yourtitle via48hrs 48hrs
23:09
2725 85ad 500
skonfundowane
23:06
3213 6049
Reposted frommrcake47 mrcake47 viagabor gabor

May 30 2018

09:05
skonfundowane
09:02
5287 c496 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaIriss Iriss
09:01
5000 4f0c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viapkz451 pkz451
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl