Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

skonfundowane
17:29
2133 ad6d 500
Reposted fromBilet Bilet viapjotreqqq pjotreqqq
skonfundowane
17:28
5824 8b0a
17:26
I want to have more sex, travel more, drink more wine and love life.
Zoe Saldana  (via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover vialivhanna livhanna
17:25
2693 43ab 500
Reposted fromikari ikari viablaueslicht blaueslicht

October 15 2017

20:32
2901 0274 500
Reposted frombrumous brumous viamalinowowa malinowowa
skonfundowane
20:28
Ból jest jedynym uczuciem, które nie dopuszcza intymności. Można dzielić z kimś szczęście, można dzielić przyjemność, smutek, gniew, zazdrość, można dzielić miłość, można nawet dzielić wstyd — ale z nikim nie można dzielić bólu. Ból jest dyscypliną samotności i drogą do wnętrza duszy.
— Jacek Dukaj, Król Bólu
Reposted frombezemnieomnie bezemnieomnie viamalinowowa malinowowa
skonfundowane
20:25
1641 115c
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabadblood badblood
20:23
5870 6e05 500
skonfundowane
20:21
20:19
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście,
czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś
by ta osoba była teraz przy Tobie .
— (via modziaa)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viasysia sysia
20:17
3726 0286

Your best short stories?

Reposted frommyry myry viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
20:13
5516 3603 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viablubra blubra
skonfundowane
20:11
skonfundowane
19:58
Wiesz co? Nigdy nie zdawałam sobie sprawy, jak kurewsko wyczerpujące jest znać Ciebie.
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viamalinowowa malinowowa
skonfundowane
19:58
3387 095b 500
"Maski i twarze" vol.2
skonfundowane
19:58
Nie ma spotkań przypadkowych, przypadkowych relacji lub przypadkowych przyzwyczajeń. Wszystko w życiu ma swój cichy cel.
— Nonecares'
Reposted fromnonecares nonecares viasysia sysia

September 13 2017

skonfundowane
20:04
skonfundowane
19:58
skonfundowane
19:57
I o to w życiu chodzi (...). O szybkie, męskie decyzje.
— Hanna Krall - Zdążyć przed Panem Bogiem
Reposted frombeinthe beinthe viapieceoflife pieceoflife
skonfundowane
19:57
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl