Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

skonfundowane
12:13

May 18 2017

skonfundowane
02:56

KANON KSIĄŻEK, KTÓRE CIESZĄ

1. Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
2. Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
3. Raymond Chandler – Żegnaj laleczko
4. Fiodor Dostojewski – Idiota
5. Witold Gombrowicz – Transatlantyk
6. Joseph Heller – Paragraf 22
7. Marek Hłasko – Piękni dwudziestoletni
8. Bohumil Hrabal – Zbyt głośna samotność
9. John Irving – Świat według Garpa
10. Ryszard Kapuściński – Cesarz
11. Nikos Kazantzakis – Grek Zorba
12. Ken Kessey – Lot nad kukułczym gniazdem
13. Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
14. Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
15. Gabriel G. Marquez – Sto lat samotności
16. Erich M. Remarque – Łuk triumfalny
17. A. de Saint - Exupery – Mały Książę
18. Lew Tołstoj – Anna Karenina
19. Leopold Tyrmand – Zły
20. Kurt Vonnegut – Śniadanie mistrzów
skonfundowane
02:50
9928 91ee 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viayouaresonaive youaresonaive
02:50
skonfundowane
02:49
3180 2c15 500
Reposted fromuoun uoun viaMrrruk Mrrruk
02:48
3272 ec4d 500
Reposted fromfagshionista fagshionista

April 12 2017

skonfundowane
12:51
3229 f573
skonfundowane
12:50
1322 060f
Mądrych wyborów...
skonfundowane
12:47
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viastopme stopme

April 05 2017

skonfundowane
14:21
9437 22b1
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viatoolong toolong
skonfundowane
14:19
4765 d5f2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatoolong toolong

April 02 2017

skonfundowane
15:49
skonfundowane
15:47
4742 c421
Reposted fromtfu tfu viacinnamomum cinnamomum
15:42
6910 452d 500
15:40
7515 c168 500

neondecay:

Day/Night

Reposted fromthatgirlwithdolls thatgirlwithdolls
skonfundowane
15:34
8124 fab3 500
Reposted fromtoniewszystko toniewszystko
skonfundowane
15:33
8823 9980
turn up the bass
Reposted fromzungud zungud
15:30
skonfundowane
14:21
8774 f2be
14:21
5409 71e4 500

corygibbons:

Workspace.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl