Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

skonfundowane
09:27
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapannakies pannakies
skonfundowane
09:12
6556 d778 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasomebunny somebunny
skonfundowane
09:08
before...
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianieobecnosc nieobecnosc
09:04
9475 b395 500
Reposted fromsexysushi sexysushi viatobecontinued tobecontinued

June 11 2018

skonfundowane
23:17
9003 54bc 500
skonfundowane
23:11
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— Kobieca czytelnia
Reposted fromyourtitle yourtitle via2708 2708
23:09
2725 85ad 500
skonfundowane
23:06
3213 6049
Reposted frommrcake47 mrcake47 viagabor gabor

May 30 2018

09:05
skonfundowane
09:02
5287 c496 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaIriss Iriss
09:01
5000 4f0c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viapkz451 pkz451
skonfundowane
08:57

May 29 2018

23:03
0341 e684 500
Reposted fromitoweryou itoweryou viaBloodEve BloodEve
skonfundowane
23:00
7660 3a20 500

May 27 2018

skonfundowane
10:43
Nie musisz pozwalać tej jednej rzeczy być tym, co cię definiuje
— me before you
Reposted byalliwantisyoudancingwithaghostgive--me--loveSkydelanbeliveinmeinto-black
skonfundowane
10:39
5835 7386
Reposted fromzyj-kolorowo zyj-kolorowo viazapachsiana zapachsiana
10:18
9649 1d06
skonfundowane
10:18
Życzyłem ci wszystkiego co tylko najlepsze
na tym świecie 
I powiedziałem ci, kiedy mnie opuściłaś
Że nie ma czego wybaczać 
Ale zawsze myślałem, że wrócisz, powiesz mi, iż wszystko, co znalazłaś to 
Złamane serce i nieszczęście 
Trudno mi przyznać, że jestem zazdrosny 
o twoje szczęście beze mnie 
— Labrinth - Jealous
Reposted fromflesz flesz viaPoranny Poranny
skonfundowane
10:17
Geiranger

May 13 2018

skonfundowane
11:28
5260 b2a4 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viabagatela bagatela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl