Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

skonfundowane
22:50
9240 52c6 500

March 21 2017

22:05
6677 aba1 500

coco-weey:

Gum

Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viawiksz wiksz
skonfundowane
22:03
skonfundowane
21:22
7615 b4d5
Reposted fromLuna- Luna-

March 20 2017

skonfundowane
23:12
0320 8327
Reposted fromimyours imyours viaHoHo HoHo
skonfundowane
23:12
4700 16d6
Reposted fromiwillbefine iwillbefine viagdziejestola gdziejestola
skonfundowane
23:04
7078 3392
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viayveee yveee
skonfundowane
23:04
2151 6bc0
Reposted fromweightless weightless viagdziejestola gdziejestola
skonfundowane
23:03
5727 b34f

Léon 1994 reż.Luc Besson

11:49
9357 7534
Reposted fromgrumpycatdixon grumpycatdixon viasoupless soupless
skonfundowane
11:43
6569 36e8 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
skonfundowane
11:42
4948 e633
Reposted fromretaliate retaliate viaMrCoffe MrCoffe
11:41
8961 00ac
Reposted fromfagshionista fagshionista viasoupless soupless

March 15 2017

skonfundowane
20:53
skonfundowane
20:52

Nie dzwonisz, nie piszesz, nie rozmawiasz z nią, koniec. Jeśli wiesz, że jest na imprezie albo w barze, nie idziesz tam. Mnie to zajęło jakiś rok. Szczęściarze wychodzą z tego w 2 tygodnie, 2 miesiące, 2 dni. Myślałem, że zawsze na jej widok będzie mnie skręcało, będę zazdrosny o jej nowego, ale nie. Przeszło mi. Jesienią spadły liście, zimą śnieg, (...) Minęło. Czasem kiedy myślę o tym co robiłem, ile dałem, żeby ją zdobyć, żeby mnie kochała, myślę o tym i jest mi wstyd...

— Les Amours Imaginaires
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaalexandrious alexandrious
20:50
2763 ad16 500
Reposted fromerial erial viaorchila orchila
20:50
20:48
2005 fac5 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viacynamon cynamon
skonfundowane
20:47
- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała.
— Prus.
Reposted fromrol rol viaunmadebeds unmadebeds
skonfundowane
20:43
4011 0fa8
wszystko bulszit
Reposted fromkeepitclassy keepitclassy viafrytkatosia frytkatosia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl