Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

skonfundowane
16:38
4284 6bab
Reposted fromeazyi eazyi viastefanson stefanson
16:35
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

skonfundowane
09:25
2975 cb4b
Reposted fromretro-girl retro-girl viamoai moai
skonfundowane
09:20
7364 e92c 500
Reposted bykiteandra kiteandra
skonfundowane
09:19
7362 b5eb 500
Reposted bykiteandra kiteandra
skonfundowane
09:18
7360 016c 500

July 26 2017

21:10
skonfundowane
21:08
Reposted frombluuu bluuu viapannakies pannakies
skonfundowane
21:08
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapannakies pannakies

June 30 2017

skonfundowane
12:11
skonfundowane
12:11
6314 fe8c
Reposted fromSombra Sombra viaedhell edhell
skonfundowane
12:10
9847 8c6e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaweruskowa weruskowa
skonfundowane
12:09
7994 f3bd 500
Reposted fromyanek yanek viasoko soko
skonfundowane
12:08
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viakliann kliann

May 23 2017

skonfundowane
12:13

May 18 2017

skonfundowane
02:56

KANON KSIĄŻEK, KTÓRE CIESZĄ

1. Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
2. Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
3. Raymond Chandler – Żegnaj laleczko
4. Fiodor Dostojewski – Idiota
5. Witold Gombrowicz – Transatlantyk
6. Joseph Heller – Paragraf 22
7. Marek Hłasko – Piękni dwudziestoletni
8. Bohumil Hrabal – Zbyt głośna samotność
9. John Irving – Świat według Garpa
10. Ryszard Kapuściński – Cesarz
11. Nikos Kazantzakis – Grek Zorba
12. Ken Kessey – Lot nad kukułczym gniazdem
13. Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
14. Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
15. Gabriel G. Marquez – Sto lat samotności
16. Erich M. Remarque – Łuk triumfalny
17. A. de Saint - Exupery – Mały Książę
18. Lew Tołstoj – Anna Karenina
19. Leopold Tyrmand – Zły
20. Kurt Vonnegut – Śniadanie mistrzów
skonfundowane
02:50
9928 91ee 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viayouaresonaive youaresonaive
02:50
skonfundowane
02:49
3180 2c15 500
Reposted fromuoun uoun viaMrrruk Mrrruk
02:48
3272 ec4d 500
Reposted fromfagshionista fagshionista
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl