Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

20:19
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście,
czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś
by ta osoba była teraz przy Tobie .
— (via modziaa)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viasysia sysia
20:17
3726 0286

Your best short stories?

Reposted frommyry myry viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
20:13
5516 3603 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viablubra blubra
skonfundowane
20:11
skonfundowane
19:58
Wiesz co? Nigdy nie zdawałam sobie sprawy, jak kurewsko wyczerpujące jest znać Ciebie.
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viamalinowowa malinowowa
skonfundowane
19:58
3387 095b 500
"Maski i twarze" vol.2
skonfundowane
19:58
Nie ma spotkań przypadkowych, przypadkowych relacji lub przypadkowych przyzwyczajeń. Wszystko w życiu ma swój cichy cel.
— Nonecares'
Reposted fromnonecares nonecares viasysia sysia

September 13 2017

skonfundowane
20:04
skonfundowane
19:58
skonfundowane
19:57
I o to w życiu chodzi (...). O szybkie, męskie decyzje.
— Hanna Krall - Zdążyć przed Panem Bogiem
Reposted frombeinthe beinthe viapieceoflife pieceoflife
skonfundowane
19:57

September 09 2017

skonfundowane
19:53

September 03 2017

skonfundowane
20:12
1881 64d1 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viarudosci rudosci
skonfundowane
20:11
1766 ff7b 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viarudosci rudosci

August 20 2017

skonfundowane
16:38
4284 6bab
Reposted fromeazyi eazyi viastefanson stefanson
16:35
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

skonfundowane
09:25
2975 cb4b
Reposted fromretro-girl retro-girl viamoai moai
skonfundowane
09:20
7364 e92c 500
Reposted bykiteandra kiteandra
skonfundowane
09:19
7362 b5eb 500
Reposted bykiteandra kiteandra
skonfundowane
09:18
7360 016c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl