Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2019

skonfundowane
09:04
0432 a144 500
Reposted fromwstawaj wstawaj viacongreve congreve
skonfundowane
09:04
Dla mnie w miłości jest najważniejsza rozmowa. Rozumiem miłość jako ogromną, nieodpartą chęć przebywania z tą jedną osobą. Gdy kogoś kocham, to chcę mu opowiedzieć wszystko to, co ważnego dzieje się w moim życiu i nie mam potrzeby opowiadania tego komuś innemu. Jestem nienasycony rozmową z tą osobą. Wierzę też w miłość, która daje poczucie wolności. Jestem przykładem mężczyzny, który daje kobiecie mało czasu. Bo ciągle mnie nie ma, bo bardzo dużo pracuję i często podróżuję. Ale jeśli już jestem z nią, to staram się, aby ten czas był jak najlepszej jakości. Chcę, by z nikim innym takiego czasu nie spędziła. Nawet jeśli jest to dzień, który wypełniamy sobie czytaniem książek na głos.
— Janusz L. Wiśniewski w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacongreve congreve
skonfundowane
08:59
skonfundowane
08:48

July 10 2019

skonfundowane
12:21
6260 5c04 500
Reposted fromslodziak slodziak viaidosk8 idosk8
skonfundowane
12:18
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viaroyalityxx royalityxx
skonfundowane
12:18
2546 649a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialatusek latusek
skonfundowane
11:57
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera - "Nieśmiertelność"
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme viacisak cisak
skonfundowane
11:53
skonfundowane
11:53
Wierzyłam do końca. 
Nie powinnam od początku.
Reposted fromnutt nutt viaspontaneous spontaneous

July 04 2019

skonfundowane
10:37
Reposted fromFlau Flau viaabsolutiv absolutiv
skonfundowane
10:37
7608 0bec
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeffic effic
skonfundowane
10:31
Będziesz zbierać kwiaty 
będziesz się uśmiechać 
będziesz liczyć gwiazdy 
— Marek Grechuta
Reposted fromkaaro kaaro viahereyes hereyes
skonfundowane
10:29
8302 d77e
skonfundowane
10:29
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viahereyes hereyes
skonfundowane
10:25
1913 770a 500
skonfundowane
10:25
skonfundowane
10:22
4160 faa1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaEtien Etien

July 02 2019

skonfundowane
20:11
9339 cfe1
Reposted fromhagis hagis viaSzczurek Szczurek

January 29 2019

skonfundowane
19:52
9773 ec5c 500
Reposted fromnutt nutt vianatory natory
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl